جهت اطمینان بیشتر سیستم پرداخت در محل جهت خریدهای بالای 300 تومان

جهت اطمینان بیشتر سیستم پرداخت در محل برای خرید بالای 300ت فعال شد!